Airbnb pronájmy škodí. Nebo ne?

7 května, 2024 . Uncategorized

Neposlušní hosté, nešťastní sousedé a lidé, kteří kvůli Airbnb turistice nemají kde bydlet. Je to opravdu samý smutek? 

Krátkodobé pronájmy stále podněcují hlasité emoce, i když mnoha kritizovaným slabinám odzvonilo. Stěžejním východiskem je, že ubytovávání v soukromí za účelem výdělku je zkrátka podnikáním a způsobem nakládání s vlastním majetkem. Tak by se k němu mělo přistupovat, a pomyslný vykřičník by se měl objevit při zásahu do vlastnických práv. Jakub Schinkmann, zakladatel Olinnu, připouští, že dodržení pravidel je naprosto základním předpokladem: 

„Nemovitost lze samozřejmě pronajímat způsobem, který oprávněně rozčílí sousedy i úřady. Ale je nutné dodat, že toto podnikání lze provozovat i zcela v souladu s pravidly a ohleduplně. Svoboda nakládání s majetkem by se neměla stát pláštěm, který vlaje tu tam a tu onam – za předpokladu dodržování stanovených pravidel. Ta jsou podle mého dostatečná, jen je potřeba je důsledně vymáhat.”, říká zakladatel Olinnu, Jakub Schinkmann.

Ať už krčíte rameny, nebo se nacházíte na jedné z názorových stran, pojďme do tmy vnést i trochu světla.

Argumenty o tom, proč krátkodobé pronájmy škodí (planetě, státu, městu, lidem), již znáte. Některé už byly dokonce vyvráceny, jako třeba ten o mizejícím bytovém fondu (více v článku Jak ovlivňují krátkodobé pronájmy bytový fond?). Pravdou zůstává, že málokterá oblast podnikání to schytává na tolika frontách. 

Takže vzhůru k proboření ledové stěny, která nakonec pouze odděluje ty, kteří by měli být jedné lodi: Obyvatele měst, provozovatele hotelů, městské úřady, politiky a ano, ty, kteří se rozhodli své byty třeba pronajímat přes Airbnb. 

Čím a komu tedy krátkodobé pronájmy prospívají? 

  • Státní kase. Je to na první bod příliš velké sousto? Není. Airbnb pronájmy jsou novou realitou, která se dotýká oblasti cestovního ruchu. Nikdo ji ale nevytvořil, nikdo ji nenařídil. Říká si o ni zvýšená poptávka, neboli každý cestovatel, který se rozhodne využít, co mu trh nabízí. Tento poměrně nový trend oproti době před cca 10 lety o mnoho vyrostl z chyb, kterých se dopustil během svého dospívání a nyní se jako dospělý přizpůsobil pravidlům. Řečeno bez metafor – z Airbnb pronájmů se odvádí vyšší daň než z klasického pronájmu, kontrolní mechanizmy fungují a všichni, kdo chtějí v krátkodobých pronájmech podnikat správně, akceptují i další pravidla. 
  • Městské kase. Jako v předchozím bodě, jsme na dobré cestě k funkčním pravidlům. Nad počátečním chaosem (nedostatečná kontrola a krátkodobé pronájmy jako příležitost pro nečestné podnikatele) je motivace dodržovat již dané předpisy a hřiště pro hru je vykolíkované. Městské taxy jsou příkladem milionu kapek, který ročně vytvoří slušný oceán. Nebo příjem městu, ze kterého mají prospěch sami jeho obyvatelé. Nicméně, buďme fér: Existuje někdo, kdo tyto poplatky neodvádí? Zcela jistě. Pak je na kontrolním aparátu, aby stanovil sankce, tak jako u všech dalších typů podnikání. 

K zamyšlení je i fakt, že Česká republika ročně distribuuje část rozpočtu na propagaci cestovního ruchu, Prahy, jednotlivých projektů, českého kulturního dědictví a turistických atrakcí. Agentura CzechTourism se v koordinaci s Ministerstvem pro místní rozvoj stará o širokou škálu aktivit, které se snaží vyjít vstříc poptávce zahraničních hostů. Není pak poněkud zpátečnické snažit se limitovat významný fenomén, který atributy jako rychlost a jednoduchost přivádí zahraniční hosty do ČR?

  • Lokální ekonomice. A to hned nadvakrát. Host, který se krátkodobě ubytuje například na pražském Smíchově přes Airbnb, zde předpokládaně utratí své peníze. V turistických atrakcích, památkách, restauracích a obchodech. Majitel využívané nemovitosti je pak dalším subjektem, jehož peníze zůstanou podobným způsobem v „jeho” čtvrti nebo městě. Lze říci, že naopak je tomu u zisku, který skončí na zahraničním účtu zahraniční hotelové sítě. 
  • Lokální komunitě. Ano, opravdu. Negativní pocity spojené s přítomností „cizích lidí” patří tak nějak do minulosti. Nelze samozřejmě bagatelizovat případný konkrétní incident nebo třeba rušení nočního klidu, ale je nutné na něj pohlížet jako na ojedinělý akt (i s jeho důsledky), nikoliv jej stavět jako synonymum k dnes již rozsáhlou a fungující kategorií živnosti. 

V Olinnu věříme, že se blýská na dobré časy. Nebo alespoň na fér časy. Platforma Airbnb sama se stará o to, aby dokázala, že jejím typickým uživatelem není šílenec, který děsí své okolí. Ministerstvo pro místní rozvoj se ve svém návrhu novely zákona z 3. 8. 2023 soustřeďuje na další pravidla zajišťující transparentnost a efektivnější vymahatelnost zákonných požadavků, jako jsou: 

  • Zavedení jednotného registru ubytovacích zařízení,
  • zavedení registru jednotek krátkodobého ubytování,
  • zavedení registru ubytovaných osob,
  • stanovení pravidel pro on-line platformy,
  • zjednodušení plnění zákonných povinností. 

A ve světle již platných pravidel se většina provozovatelů krátkodobých pronájmů zaměřila na poskytování profesionálních a kvalitních služeb, kterých si hosté i sousedé žádají. Přirovnání k jedné lodi tak může znít jako fráze, ale je kýženou skutečností. Jediným cílem je vytvoření spravedlivé koexistence jednotlivých skupin. A aby to nebyla utopie, může spát každý ve své kajutě. Na konci dne se ale musí všichni usnést prostřednictvím smysluplného dialogu a respektování jak rozumných pravidel a zákonů, tak jeden druhého.

Zdroje: 

https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/O-nas/Zakladni-informace/Zakladni-informace-o-agenture-CzechTourism

https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCUCDSZK4/