Jak ovlivňují krátkodobé pronájmy bytový fond?

9 února, 2024 . Uncategorized

Také jste už slyšeli, že je jedno na úkor druhého a byty využívané pro Airbnb pronájmy mohou za to, že není kde bydlet? Pojďme se na to podívat!

Článek na iDnes.cz z 20.1.2024 (https://bit.ly/3OCgpKj) hovoří o problému neobydlených bytů, které by se v ideálním případě mohly využít i jinak. V závěru článku se píše, že „Pro řešení krize bydlení je nutná komplexní vládní politika v oblasti bydlení. Řešení by mělo zahrnovat reformu daňových nástrojů, podporu a rozvoj obecního bydlení a vhodnou regulační politiku pro krátkodobé pronájmy v turistických oblastech.“

Co na to Olinn?
Postoj je jednoznačný – krátkodobé pronájmy jsou existující realitou především díky zvyšující se poptávce v cestovním ruchu. Říkáme ano nástrojům regulace, jako je:
– přesné legislativní vymezení

– důsledné vymáhání existujících pravidel

– zvýšená kontrola daňových povinností

A stavíme se za jasné ne takové regulaci, která:
– zasahuje do vlastnických práv

– omezuje např. počty dní v roce, kdy smí být nemovitost pronajímána


Domníváme se, že článek na iDnes.cz navíc hovoří zavádějícím způsobem o „razantním nárůstu neobydlených bytů v ČR”. Problematická může být totiž metodika, jakou tento článek vyhodnocuje pojem neobydlený byt – tedy byt, ve kterém není nikdo trvale hlášen. Může se tak jednat třeba o byt, který se standardně pronajímá – ať už dlouhodobě, nebo krátkodobě. A takový byt přeci není neobydlený.

Argument o mizejícím bytovém fondu správně vyvrací i advokátka Alena Kubínová ve svém rozhovoru pro čtvrtletní Speciál časopisu Respekt (4/23), která tvrdí, že počet bytů nabízených přes Airbnb je tak malý, že nemá schopnost ovlivnit ceny bytů v Praze. Jasně uvádí, že „Z čísel publikovaných datovou platformou hl. m. Prahy na webu Golemio vyplývá, že v Praze je přes 432 tisíc bytů a z tohoto počtu je na Airbnb celoročně pronajímaných pouze 2640, což je 0,67 procenta bytového fondu. Ani ne procento jakéhokoliv trhu stěží výrazně ovlivní ceny celého trhu.“ A Olinn beze zbytku souhlasí.