Airbnb: Návod, jak na správné zdanění v roce 2024

5 března, 2024 . Uncategorized

Odvádění daně z krátkodobých pronájmů je jednou z povinností, které se k tomuto typu podnikání váží. Náš článek vás srozumitelně provede touto problematikou.
Na co si dát pozor?

  • Dle české legislativy jsou příjmy z pronájmu nemovitostí zdanitelné a podléhají dani
    z příjmů. To platí, pokud pronajímáte přes Airbnb (a podobné platformy) a pozor, dle klasifikace Finanční správy se jedná o poskytování ubytovací služby, nikoliv nájem. Ubytovací služby spadají pod § 7 o daních z příjmů, nikoliv § 9.
  • Pronajímáte-li svou nemovitost přes Airbnb, musíte být držitelem živnostenského oprávnění a jste daňový poplatník s příjmy ze samostatné činnosti. K příslušnému datu (31. březen, nebo 30. červen, pokud využíváte služeb daňového poradce) je vaší povinností podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu finančnímu úřadu.
  • Pokud nejste registrovaným plátcem DPH, příjmy z pronájmů přes Airbnb se vám započítávají do výpočtu obratu pro registraci DPH. Jinými slovy, je třeba hlídat, abyste v obratu nepřekročili limit 2 miliony Kč za posledních 12 měsíců. Sazba DPH se od ledna 2024 pro ubytovací služby zvýšila na 12 %.
  • Malou daňovou specialitkou je povinnost stát se identifikovanou osobou, a to pokud využíváte služby společnosti, která má sídlo mimo ČR (Airbnb sídlí v USA). Z této služby je nutné odvést DPH u české Finanční správy a nechat si jej později vrátit. ….

Zdanění z příjmů z Airbnb v České republice se může zdát složité, ale jeho dodržení je nezbytné. Informujte se, konzultujte s odborníky, nebo přímo s Finanční správou.
S povinnostmi, které platí pro identifikované osoby, ale i s dalšími administrativními úkony vám pomůže Olinn. Neváhejte se nám ozvat.