Airbnb: Navigace v nových legislativních povinnostech. Check-in, nebo check-out? 

10 ledna, 2024 . Uncategorized

V současnosti stojí svět krátkodobých pronájmů tak trochu na křižovatce – zájmů, ale i dalšího vývoje tohoto druhu podnikání. Ve hře jsou především změny spojené s ohlašovacími povinnostmi a nastavení efektivnější vymahatelnosti již nastavených pravidel.

Pokud bude přijata celá novela zákona, je třeba se obávat?
Buďme optimisty a řekněme, že nikoliv, protože štěstí přeje připraveným. Zároveň ale dodejme, že „celá ta věc“ kolem Airbnb se v posledních letech trochu zamotala – na jedné straně vnímáme solidní zájem turistů o autentický zážitek z ubytování v soukromí. Na druhé straně pak stojí zčásti oprávněné výtky sousedů a společenství vlastníků, ale i liché předsudky a rozčilení konkurenčních služeb, především hotelů. Status quo je takový, že mají všichni tak trochu pravdu. A všichni jsou rozladěni.

Nové podmínky a normativní rámec Airbnb bytů proto není třeba vnímat jako hrozbu, která vše zkomplikuje, ale právě naopak. Změny si sice mohou vyžádat určité časové oběti majitelů, kteří budou povinni například zavést elektronický registr ubytovaných, ale eventuálně jsou šancí, jak si přestat plést pojmy s dojmy a zcela přesně tyto ubytovací služby právně ukotvit. Ostatně, legislativa je cestou, jak dát věcem řád. A jen exaktní data a pevná ustanovení mohou napomoci také tomu, že bude krátkodobé ubytování turistů postupně vnímáno jako seriózní podnikání, jako každé jiné. Advokátka Aneta Kubínová pro čtvrtletní speciál Respektu (23/4) uvádí, že „Na evropské úrovni se regulace posunuje k transparentnosti a digitalizaci, což je nejrozumnější cesta, jak v této oblasti vymýtit šedou ekonomiku…“ a trefuje tak hřebíček přímo na hlavičku.

Troufáme si tvrdit, že pomine-li vlna obav, která provází téměř veškeré změny, mohou si protistrany vzít navzájem vítr z plachet věcnými argumenty a ekonomika může dál kráčet, opírajíc se o svou neviditelnou ruku. 

Klíčovým bodem projednávaných změn novely zákona je také povinné hlášení údajů o hostech státu, o hostiteli a jeho nemovitosti, kontrola plateb za poplatky obci, ale i zvýšené legislativní požadavky na hostitele Airbnb. Na základě splnění těchto požadavků pak bude pronajímatel zanesen do oficiální, ověřené evidence propojené přímo s platformou Airbnb.

Projde-li novela svým procesem, můžeme se konkrétních změn dočkat v polovině června 2025, a to v rámci působnosti celé EU (jde o směrnici EU, nikdo si tedy nezasedl na Českou republiku). Podstatné je tedy pochopit, že tyto změny, spíše, než aby byly zlověstné, jsou připraveny vnést řád do odvětví, které dozrálo ve významného hráče v oblasti cestovního ruchu.

Je nasnadě zmínit také fakt, že zavedením určitého metru toto odvětví opustí nepoctiví aktéři, což bude mít skrz naskrz pozitivní efekt na renomé krátkodobých pronájmů.
A stížnosti, jako je rušení nočního klidu divokými skupinami výletníků, mohou být rovněž vyslyšeny vymáháním pravidel, na které beztak již legislativa myslí. Odpovědnost za rušení nočního klidu, nepořádek, nebo jakýkoliv přečin proti občanskému soužití lze totiž bez diskuze požadovat po každém – ať už je to host Airbnb, nebo kdokoliv jiný. 

Majitelé bytů mohou rovněž spolupracovat se správou bytových domů, platformou Airbnb, i samotnými hosty, aby byla nastavena jasná pravidla a případné sankce.

Klíčovým prvkem je tedy i účast majitelů nemovitostí na jejich vlastní komerční transakci, a to osobně, či přeneseně. S jistou nadsázkou by tedy mělo platit i to, že nestačí jen předat klíče.

Posledním bodem, jehož existenci je třeba připomenout, je i vztah mezi společností Airbnb a státem, či jinými slovy povinnosti, které Airbnb jako každá firma musí dodržet směrem k zemi, ve které podniká. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, pod jehož gesci spadá oblast cestovního ruchu, cílí výše uvedenými změnami na tento typ služeb. Uvádí, že potřeba nahlížet do celého procesu má celou oblast ubytování v soukromí zprůhlednit a zjednodušit. A věřme mu to. I za cenu spíše drobnější byrokratické zátěže mohou konečně majitelé investičních bytů jaksi mimochodem prokázat svou důvěryhodnost a splněním jasně definovaných kritérií ze sebe setřást stíny podezření. MMR zároveň uvádí, že bylo dosud bezzubé právě vůči těm, kteří nejednají v souladu se zákonem, jak je psáno v důvodové zprávě připomínkového řízení novely zákona.

V naší společnosti si uvědomujeme, jak zásadní roli hraje legislativa při utváření prostředí Airbnb. Úlohou Olinn.cz je posilovat postavení majitelů bytů a společností spravujících objekty tím, že je vybavíme komplexními znalostmi o vyvíjejícím se právním rámci. 

Klademe důraz na význam dodržování předpisů jako prostředku k posílení pozitivních vztahů s místními úřady a celou městskou komunitou.